LANGUAGE    polski english

Sprawy Karne

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w skutecznym prowadzeniu spraw karnych, zwłaszcza dotyczących przestępstw gospodarczych. Reprezentujemy naszych klientów na wszystkich etapach postępowania karnego: w postępowaniu przygotowawczym, w tym w postępowaniach aresztowych, w postępowaniu sądowym jak i w postępowaniu wykonawczym.