LANGUAGE    polski english

Sprawy Karno-Skarbowe

Znajomość zagadnień dotyczących obrotu gospodarczego, prawa cywilnego, handlowego i podatkowego pozwala nam świadczyć dla naszych klientów skuteczną pomoc w sprawach karno – skarbowych. Reprezentujemy naszych klientów zarówno w postępowaniach toczących się przed Urzędami Skarbowymi jako organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, jak i w postępowaniach przed sądami, zarówno w Warszawie jak i poza Warszawą.