LANGUAGE    polski english

Spadki i Podziały Majątku

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach spadkowych oraz podziałach majątków: działach spadków oraz podziałach majątków związanych z konfliktami małżeńskimi. Jeśli zamierzacie Państwo wnieść sprawę o zachowek, o wykonanie zapisu testamentowego lub macie spór dotyczący podziału majątku lub rozliczenia nakładów, pomożemy Państwu skutecznie dochodzić swych praw przed sądem.