LANGUAGE    polski english

Pozwy Zbiorowe

Doświadczenie naszej Kancelarii w prowadzeniu dużych i skomplikowanych spraw cywilnych pozwoli na skuteczne skorzystanie z nowego w polskim systemie prawnym instrumentu prawnego, jakim jest dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przygotowanie pozwu zbiorowego oraz reprezentacja grupy powodów w postępowaniu sądowym pozwoli na skuteczne i tańsze wobec normalnego trybu, dochodzenie swych praw w postępowaniu sądowym.