LANGUAGE    polski english

Zamówienia Publiczne

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego. Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty dotyczące przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (jak SIWZ, wzór umowy itp.). Doradzamy również na etapie postępowań odwoławczych oraz w postępowaniach toczących się w oparciu o procedury nietypowe jak Regulamin udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień objętych tajemnicą państwową oraz jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, czy procedury obowiązujące w NATO.