Kolejna wygrana w sprawie umowy o roboty budowlane

Kolejna wygrana w sprawie umowy o roboty budowlane

Kolejna wygrana naszej Kancelarii w sprawie z zakresu robót budowalnych. Dla naszego klienta – polskiej firmy podwykonawczej wygraliśmy w sprawie przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy kwotę prawie 70.000,00 zł wraz z kosztami i odsetkami (sygn. akt XVI GNc 601/18). Pozwanym był potentat z branży budowlanej, spółka akcyjna notowana na giełdzie papierów wartościowych, która po wydanym nakazie zapłaty oraz zapoznaniu się z naszym pozwem, nie wniosła sprzeciwu i spełniła świadczenie w całości.

AKTUALNOŚCI