Wielki sukces naszej Kancelarii przed Sądem Najwyższym

Wielki sukces naszej Kancelarii przed Sądem Najwyższym

Wielki sukces naszej Kancelarii przed Sądem Najwyższym. W wyroku z dnia 31.05.2017 r. w sprawie o sygn. akt V CSK 507/16 Sąd Najwyższy uwzględnił naszą skargę kasacyjną i uchylił niekorzystny dla naszego klienta wyrok sądu II instancji oddalający powództwo. Po ponownym postępowaniu rozstrzygnięcie sądu II instancji było już korzystne dla naszego klienta. Wartość przedmiotu sporu to blisko 500.000 złotych.

AKTUALNOŚCI