Wygraliśmy sprawę o alimentację

Wygraliśmy sprawę o alimentację

Nasza Kancelaria specjalizuje się także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w sprawach rozwodowych oraz o alimenty. W wyroku z dnia 22.02.2018 r. Sąd Rejonowy w Legionowie w sprawie o sygn. akt III RC 55/17 uwzględnił w całości powództwo naszego klienta o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z datą wsteczną, ustalając, że obowiązek alimentacyjny naszego klienta wobec pełnoletniego, zdrowego i pracującego syna, wygasł z dniem 01.11.2016 r.

AKTUALNOŚCI