UMOWY

Prawidłowo skonstruowana umowa jest niezbędnym elementem prowadzonej działalności gospodarczej. Specyfika języka prawnego wymaga zaangażowania profesjonalnego doradcy, który zaproponuje właściwe zabezpieczenie Państwa interesów i uchroni w sytuacjach konfliktowych. Posiadamy bogate doświadczenie w konstrukcji wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, w tym umów najmu, dzierżawy, o roboty budowlane (także opartych o standardy FIDIC), przedwstępnych, developerskich oraz umów nietypowych, jak umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy franchisingowe, czy też umowy związane z autorskimi prawami majątkowymi.