PODZIAŁY MAJĄTKU

Jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii jest prowadzenie wszelkich spraw dotyczących podziałów majątku: działów spadków, podziałów majątków związanych z konfliktami małżeńskimi, czy też spraw o  zniesienie współwłasności. Jeśli uczestniczycie Państwo w sporze dotyczącym podziału majątku lub rozliczenia nakładów, nasza Kancelaria skutecznie poprowadzi Państwa sprawę w sądzie na każdym jej etapie.