SPRAWY KARNE I KARNO-SKARBOWE

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w skutecznym prowadzeniu spraw karnych, zwłaszcza dotyczących wypadków drogowych, przestępstw gospodarczych oraz spraw karno – skarbowych. Reprezentujemy naszych klientów na wszystkich etapach postępowania karnego: w postępowaniu przygotowawczym, w tym w postępowaniach aresztowych, w postępowaniu sądowym jak i w postępowaniu wykonawczym. Znajomość zagadnień dotyczących obrotu gospodarczego, prawa cywilnego, handlowego i podatkowego pozwala nam świadczyć dla naszych klientów skuteczną pomoc w sprawach karno – skarbowych. Reprezentujemy naszych klientów zarówno w postępowaniach toczących się przed Urzędami Skarbowymi jako organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, jak i w postępowaniach przed sądami, zarówno w Warszawie jak i poza Warszawą.