ZASIEDZENIA

Nieformalny obrót nieruchomościami prowadzi do powstania skomplikowanych stanów faktycznych, których regulacja wymaga często skierowania sprawy do sądu o stwierdzenie zasiedzenia. Nasza Kancelaria zapewni Państwu pomoc prawną na etapie analizy sprawy, przygotowania wniosku do sądu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oraz reprezentacji na każdym etapie postępowania.