SPRAWY PRZECIWKO DEWELOPEROM

Nasza Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych dotyczących wad i usterek w częściach wspólnych nieruchomości, czyli w tzw. sprawach deweloperskich. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw z powództwa wspólnot mieszkaniowych, które często są niezwykle skomplikowane, wymagają bardzo dobrej znajomości orzecznictwa sądowego i praktyki sądowej.