Grzegorz Chyl

Grzegorz Chyl

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, autor publikacji z zakresu prawa obrotu gospodarczego. Jego ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe jest wynikiem pracy dla polskich i zagranicznych klientów. Specjalizuje się w prawie działalności gospodarczej, prawie cywilnym, prawie karnym i karno – skarbowym, prawie obrotu nieruchomościami oraz prawie spółek. Biegle włada językiem angielskim.

  • e-mail:
  • grzegorz.chyl@chyl.pl
  • tel.:
  • +48 22 621 87 27
  • tel. kom:
  • +48 601 305 907