Izabela Chrzanowska-Olkowicz

Izabela Chrzanowska-Olkowicz

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka z zakresu prawa gospodarczego, a także prawa i postępowania cywilnego. Jej wieloletnie doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa koncentruje się wokół zagadnień związanych ze sporami sądowymi między przedsiębiorcami oraz roszczeniami przeciwko deweloperom. Biegle włada językiem angielskim.

  • e-mail:
  • i.chrzanowska.olkowicz@chyl.pl
  • tel.:
  • +48 22 621 87 27