Natalia Borowiecka

Natalia Borowiecka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, specjalistka z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa zamówień publicznych, w tym projektów realizowanych oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Biegle włada językiem angielskim. Współpracuje z Kancelarią w ramach własnej działalności.

  • tel.:
  • +48 22 621 87 27