AKTUALNOŚCI

Autor : redaktor
26.11.2020

Zmiana siedziby Kancelarii !

Autor : redaktor
05.11.2018

Wygrane naszej Kancelarii w sprawach linii elektroenergetycznych 

Autor : redaktor
21.06.2018

W dniu 16 kwietnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt V ACa 1051/17 prawomocnie oddalił powództwo w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie w łącznej kwocie ponad 830.000 złotych, której domagali się powodowie od naszego klienta, za śmierć ich ojca i męża, uczestnika towarzyskiego wyjazdu na Aconcaguę, najwyższy szczyt Ameryki Południowej.

Autor : admin
23.03.2018

Kolejna wygrana naszej Kancelarii w sprawie z zakresu robót budowalnych. Dla naszego klienta – polskiej firmy podwykonawczej wygraliśmy w sprawie przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy kwotę prawie 70.000,00 zł wraz z kosztami i odsetkami (sygn. akt XVI GNc 601/18). Pozwanym był potentat z branży budowlanej, spółka akcyjna notowana na giełdzie papierów wartościowych, która po wydanym nakazie zapłaty oraz zapoznaniu się z naszym pozwem, nie wniosła sprzeciwu i spełniła świadczenie w całości.

Autor : admin
05.01.2018

Nasza Kancelaria specjalizuje się także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w sprawach rozwodowych oraz o alimenty. W wyroku z dnia 22.02.2018 r. Sąd Rejonowy w Legionowie w sprawie o sygn. akt III RC 55/17 uwzględnił w całości powództwo naszego klienta o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z datą wsteczną, ustalając, że obowiązek alimentacyjny naszego klienta wobec pełnoletniego, zdrowego i pracującego syna, wygasł z dniem 01.11.2016 r.

Autor : admin
08.12.2017

W dniu 8 grudnia 2017 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt I ACa 1205/17 wydał wyrok, który kończy sprawę naszego klienta, polskiej firmy z branży budowlanej, dla której udało nam się wywalczyć ponad milion złotych od pozwanego głównego wykonawcy (dużej zagranicznej firmy z branży budowlanej). Sprawa po kilkuletnim procesie zakończyła się pełnym sukcesem.

Autor : admin
09.06.2017

Wyrokiem z dnia 9 czerwca 2017 r. zakończyła się przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie sprawa naszej klientki o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę, która została poszkodowana w wypadku drogowym (sygn. akt VI ACa 71/16) Suma uzyskanych kwot dla naszej klientki to ponad 700.000 zł wraz z odsetkami. Jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii jest prowadzenie wszelkich spraw odszkodowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiar wypadków drogowych i błędów medycznych.

Autor : admin
31.05.2017

Wielki sukces naszej Kancelarii przed Sądem Najwyższym. W wyroku z dnia 31.05.2017 r. w sprawie o sygn. akt V CSK 507/16 Sąd Najwyższy uwzględnił naszą skargę kasacyjną i uchylił niekorzystny dla naszego klienta wyrok sądu II instancji oddalający powództwo. Po ponownym postępowaniu rozstrzygnięcie sądu II instancji było już korzystne dla naszego klienta. Wartość przedmiotu sporu to blisko 500.000 złotych.