PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego. Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty dotyczące przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (jak SIWZ, wzór umowy itp.). Doradzamy i zapewniamy zastępstwo adwokata również na etapie postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.