OBSŁUGA PRAWNA

Nasza Kancelaria specjalizuje się także w kompleksowej obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych. Przy naszym udziale przygotują Państwo wszelkie dokumenty niezbędne w bieżącym funkcjonowaniu wspólnoty, jak regulaminy, umowy, uchwały, itp. Reprezentujemy również wspólnoty mieszkaniowe w sporach z mieszkańcami, w sprawach dotyczących uchylenia uchwał, w sprawach windykacyjnych oraz wszelkich innych sprawach sądowych, gdzie powodem lub pozwanym jest wspólnota mieszkaniowa.