WINDYKACJA

Problem nieuregulowanych należności jest jedną z podstawowych bolączek życia gospodarczego. Z naszą Kancelarią przeprowadzicie Państwo skuteczną windykację wierzytelności. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przedsądowych, we wszelkich postępowaniach sądowych, w tym przed e-sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Zapewniamy skuteczną egzekucję za pośrednictwem współpracujących z naszą Kancelarią kancelarii komorniczych.