SPORY SĄDOWE

Skomplikowana i sformalizowana procedura sądowa w sprawach gospodarczych wymaga zaangażowania profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże Państwu wnieść sprawę do sądu oraz poprowadzić ją na każdym etapie postępowania. Prowadzimy zarówno sprawy dotyczące windykacji wierzytelności, jak i skomplikowane sprawy dotyczące weksli, roszczeń związanych z umowami o roboty budowlane (w tym kontraktami FIDIC), czy też powstałymi na tle międzynarodowego przewozu towarów (CMR).